Returordning for kasserte
PCB-holdige isolerglassruter
   

Siste nytt:


10.februar 2014: Vedtak om ny makspris for levering av isolerglassruter fra 31.januar 2014. Maksimal normalpris for levering av isolerglassruter i årene 2014-2016 settes til 1300,- kr per tonn, eksklusive merverdiavgift.

1.november 2013: Vederlagsskjema på websiden er i dag endret og miljøvederlaget er redusert til kr 10,- per rute.

30.september 2013: Miljøvederlag (PCB-avgiften) endres fra 1.oktober til kr 10,- per rute. Informasjonsskriv er sendt ut og kan leses her.

 


 

 

 

  ELDRE VINDUER KAN INNEHOLDE MILJØGIFTEN PCB

  PCB kan finnes i norskproduserte isolerglassruter i perioden 1965 - 1975
  o
g i importerte vinduer fra 1964 til og med 1979.

Mer informasjon finner du her.

VINDUER MED ANDRE MILJØGIFTER.
Rutereturs innsamlingssystem omfatter bare PCB-ruter.  Men det er i dag grunn til å tro at alle typer isolerglassruter inneholder miljøgifter i fugelimet som gjør at disse skal behandles som farlig avfall når de kasseres.  Kontakt avfallsselskap i din region for informasjon om leveringsmuligheter, pris, mv. for vinduer som ikke er PCB-vinduer.

BLI MEDLEM I RUTERETUR

Produsenter av isolerglass og importører av isolerglass og produkter der isolerglass inngår skal i følge forskrift, blant annet betale miljøvederlag. Miljøvederlaget  er fra 1.oktober kr. 10 eks mva.

 

LEVERING AV PCB-VINDUER TIL MOTTAKSPLASSER

Ruteretur har etablert et landsdekkende nett av mer enn 350 mottakssteder. Les mer om motakssystemet her.

Oversikten over mottaksplasser finner du her.

RUTERETUR AS - Landsdekkende innsamlingsystem for kasserte PCB-vinduer. 

 

 

 

Bli medlemEr du:
Produsent/importør
Mottaksanlegg
Bestill merker
Mottaksplasser
Vederlagsskjema