Returordning for kasserte
PCB-holdige isolerglassruter
   

Siste nytt:


25.november 2014: Vederlaget på isolerglassruter reduseres 1.mars neste år. Les mer her.

6.mai 2014: Pressemelding: Mange importører og kjøpere av vinduer bryter regelverket. Les mer her.

8.mai 2014: årsrapport for 2013 er publisert. Les mer her

10.februar 2014: Vedtak om ny makspris for levering av isolerglassruter fra 31.januar 2014. Maksimal normalpris for levering av isolerglassruter i årene 2014-2016 settes til 1300,- kr per tonn, eksklusive merverdiavgift.

 

 

 


 

 

 

  ELDRE VINDUER KAN INNEHOLDE MILJØGIFTEN PCB

  PCB kan finnes i norskproduserte isolerglassruter i perioden 1965 - 1975
  o
g i importerte vinduer til og med 1979.

Mer informasjon finner du her.

VINDUER MED ANDRE MILJØGIFTER.
Rutereturs innsamlingssystem omfatter bare PCB-ruter.  Men det er i dag grunn til å tro at alle typer isolerglassruter inneholder miljøgifter i fugelimet som gjør at disse skal behandles som farlig avfall når de kasseres.  Kontakt avfallsselskap i din region for informasjon om leveringsmuligheter, pris, mv. for vinduer som ikke er PCB-vinduer.

BLI MEDLEM I RUTERETUR

Produsenter av isolerglass og importører av isolerglass og produkter der isolerglass inngår skal i følge forskrift, blant annet betale miljøvederlag. Miljøvederlaget  er fra 1.oktober kr. 10 eks mva.

 

LEVERING AV PCB-VINDUER TIL MOTTAKSPLASSER

Ruteretur har etablert et landsdekkende nett av mer enn 350 mottakssteder. Les mer om motakssystemet her.

Oversikten over mottaksplasser finner du her.

RUTERETUR AS - Landsdekkende innsamlingsystem for kasserte PCB-vinduer. 

 

 

 

Bli medlemEr du:
Produsent/importør
Mottaksanlegg
Bestill merker
Mottaksplasser
Vederlagsskjema