Vi gjør problemavfall til ressurser

Ruteretur har så langt i år sikret innsamlingen av PCB-ruter fra hele landet. Av dette glasset blir det produsert kvm isolasjon (20 cm tykk). Trevirket og metallet fra disse PCB-rutene utgjør tonn som går til energi- og metallgjenvinning. Miljøgiften PCB blir uskadeliggjort i spesialovner med høye temperaturer.